Tag Archives: Visa

[VISA] Miễn thị thực nhập cảnh được không?

Trường hợp Vợ/Chồng có giấy miễn thị thực nhập cảnh được không? Câu hỏi: Chồng...