Tag Archives: Hỏi đáp GPLĐ

Hồ sơ work permit thiếu bằng cấp

Câu hỏi: Nếu hồ sơ Work Permit thiếu bằng cấp thì có thể làm giấy...

[GPLĐ]Điều kiện cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Chị Nam Anh – Bình Dương: Bên mình sắp tới muốn làm giấy phép lao...

[GPLĐ]Công ty ở Đồng Nai – Làm việc tại Hà Nội

Trường hợp GPLĐ của công ty ở Đồng Nai, Làm việc ở Hà Nội thì...