Tag Archives: CVNC

[CVNC] Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc ngắn ngày

Tôi muốn biết quy định đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm...