Giấy phép lao động là gì? Hồ sơ xin GPLĐ cho NNN cần gì?

Giấy phép lao động là giấy tờ chứng minh người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Vậy thủ tục hồ sơ xin cấp mới, gia hạn, cấp lại GPLĐ như thế nào? GIA CORP sẽ tư vấn cụ thể trong bài viết dưới đây.

Công ty GIA CORP là đơn vị uy tín với hơn 07 năm kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Liên hệ ngay với để được tư vấn chi tiết giúp khách hàng sớm ra được kết quả mong muốn.

Hotline 0966078777 gia hợp

Hiện nay, nhu cầu sử dụng lao động tay nghề cao là người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng. Với chính sách mở cửa của nền kinh tế quốc tế, không khó để xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài. Theo quy định, lao động là người nước ngoài tại Việt Nam muốn làm việc hợp pháp thì cần phải có giấy phép lao động (hoặc giấy miễn giấy phép lao động).

Giấy phép lao động là gì?

giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động (viết tắt là GPLĐ) là giấy tờ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Cục việc làm – Bộ lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho người nước ngoài khi họ nhập cảnh làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Thời hạn của GPLĐ là 2 năm (24 tháng), khi hết hạn thì cần phải nộp đơn xin gia hạn nếu vẫn muốn tiếp tục công việc tại Việt Nam hoặc xin cấp mới.

Căn cứ pháp lý

 • Theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 do chính phủ ban hành: “Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam”. 
 • Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 của  Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.
 • Thông tư số: 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử.
 • Danh sách số: 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thẩm quyền khám sức khỏe cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động.
 • Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
 • Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Đối tượng nào được cấp phép giấy lao động Việt Nam?

đối tượng được cấp giấy phép lao động việt nam

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định, đối tượng người nước ngoài được cấp giấy phép lao động Việt Nam trong những trường hợp sau:

 • Người thực hiện hợp đồng lao động
 • Người đang có nhu cầu di chuyển trong nội bộ của doanh nghiệp
 • Người thực hiện những hợp đồng hoặc là thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thể thao và y tế.
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo như trong hợp đồng.
 • Người chào bán dịch vụ
 • Người sắp làm việc cho tổ chức chính phủ của nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã được phép hoạt động theo quy định của pháp luật nước Việt Nam.
 • Là tình nguyện viên.
 • Là người chịu trách nhiệm thành lập sự hiện diện thương mại.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc là lao động kỹ thuật
 • Là người sắp tham gia thực hiện các gói thầu hay dự án tại đất nước Việt Nam.

Ngoài ra, pháp luật Việt Nam cũng quy định những đối tượng có đủ năng lực để bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc và được cấp phép giấy phép lao động như sau:

 • Các doanh nghiệp tại Việt Nam đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà quốc gia Việt Nam đang là thành viên;
 • Các nhà thầu, thực hiện hợp đồng;
 • Các văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty, cơ quan, tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép;
 • Cơ quan nhà nước, Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
 • Các tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục đã được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức quốc tế, văn phòng của các dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động Việt Nam?

Theo Nghị định 152[1] thì người nước ngoài muốn được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cần đáp ứng:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đúng với quy định của pháp luật
 • Phải có sức khỏe phù hợp với công việc dự kiến làm
 • Không phải là người phạm tôi hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài.

Người nước ngoài phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc là lao động kỹ thuật, tất cả đều cần phải có đầy đủ các giấy tờ chứng minh theo đúng quy định tại Điều 3 của Nghị định 152, cụ thể như sau:

Đối với vị trí chuyên gia

 • Chuyên gia yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương
 • Người nước ngoài cần phải có xác minh kinh nghiệm tối thiểu là 03 năm làm việc ở vị trí phù hợp với vị trí công việc mà họ dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Đối với vị trí lao động kỹ thuật

 • Được đào tạo ít nhất 01 năm ở vị trí phù hợp với công việc người nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam(giấy tờ được hợp pháp hóa lãnh sự) và Có xác minh kinh nghiệm tối thiểu 03 năm tại vị trí công việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Hoặc Có xác minh kinh nghiệm tối thiểu 05 năm tại vị trí công việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến

Đối với chức vị giám đốc điều hành, nhà quản lý

giấy phép lao động cho giám đốc

Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành phù hợp theo quy định tại Nghị Định số 70/2023/NĐ-CP và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, gồm 03 loại giấy tờ sau:

 • Điều lệ của công ty hoặc quy chế hoạt động của doanh nghiệp
 • Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận thành lập hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
 • Quyết định bổ nhiệm của doanh nghiệp cho vị trí giám đốc điều hành, nhà quản lý

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam phải có giấy phép lao động ( trừ những trường hợp được miễn GPLĐ ). Tùy vào từng trường hợp cấp mới, gia hạn hay cấp lại, người lao động  nước ngoài cần chuẩn bị những thủ tục khác nhau.        

Xin cấp mới

cấp mới giấy phép lao động

Đối với những người lao động nước ngoài xin cấp mới giấy phép lao động cần chuẩn bị những thủ tục giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI 
 • Giấy chứng nhận sức khỏe đầy đủ được cơ quan thẩm quyền cấp và có thời hạn trong 12 tháng theo Bộ Y Tế quy định
 • Phiếu lý lịch tư pháp 
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh về bằng cấp, kinh nghiệm làm việc liên quan
 • 2 ảnh chân dung kích thước 4×6 phông nền trắng, ảnh chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài ( trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài) 
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người lao động. 
 • Các giấy tờ liên quan khác nếu cần 

Xin gia hạn

gia hạn giấy phép lao động

Trước 05 ngày ( nhưng không quá 45 ngày) khi GPLĐ được cấp hết hạn, người lao động nước ngoài cần tiến hành gia hạn giấy phép lao động. Các thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI
 • 02 thẻ màu kích thước 4x6cm, phông nền trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định
 • Một số giấy tờ khác theo yêu cầu để chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Giấy tờ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực và được hợp pháp hóa nếu bằng tiếng nước ngoài. 

Xin cấp lại

cấp lại giấy phép lao động việt nam

Quy định tại Điều 13 Nghị định 152, người lao động nước ngoài muốn xin cấp lại giấy phép lao động cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI
 • 02 ảnh màu kích thước 4x6cm, nên trắng, lộ rõ ngũ quan
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp: Trường hợp bị mất phải có xác nhận của cơ quan công an nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nếu thay đổi nội dung ghi trên GPLĐ thì phải có giấy tờ chứng minh.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

Chú ý: Các giấy tờ yêu cầu phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Một số giấy tờ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa sang tiếng Việt.

Địa chỉ nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

địa chỉ sở lao động thương binh và xã hội hà nội

Đương đơn nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Cục việc làm – Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 75 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Xem thêm: Địa chỉ sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63 tỉnh thành

Thời hạn giấy phép lao động Việt Nam

Theo Điều 10 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã quy định rõ về thời hạn của giấy phép lao động tối đa không quá 02 năm. Cũng theo Nghị định này, GPLĐ sẽ được cấp theo thời hạn trong một số giấy tờ dưới đây:

 • Theo thời hạn hợp đồng lao động;
 • Theo thời hạn của công ty mẹ bên nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam;
 • Theo hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác;
 • Theo hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết cung cấp dịch vụ giữa hai bên;
 • Theo thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người sang Việt Nam để đàm phàm cung cấp dịch vụ;
 • Theo thời hạn xác định trong giấy chứng nhận của các tổ chức;
 • Theo thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người sang để thành lập hiệ diện thương mại tại Việt Nam;
 • Theo thời hạn có trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Theo thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

Những khó khăn khi người nước ngoài làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Thời gian để ra giấy phép lao động khá lâu

Việc xin cấp GPLĐ cho người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam cần theo quy trình phức tạp và chuẩn bị nhiều thủ tục khác nhau nên mất khá nhiều thời gian. Các thủ tục bao gồm:

 • Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài: khoảng 10 ngày làm việc;
 • Xin lý lịch tư pháp: khoảng 10 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh kéo dài tới 15 ngày;
 • Xin giấy phép lao động: khoảng 5-7 ngày làm việc.

Như vậy, về mặt lý thuyết, tổng thời gian để hoàn thiện hồ sơ cũng như xin cấp giấy phép lao động sẽ rơi vào khoảng từ 25 – 30 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, người lao động nước ngoài thường gặp nhiều bất cập do chưa am hiểu rõ pháp luật hành chính Việt Nam. Do đó, thời gian giải quyết có thể sẽ kéo dài hơn rất nhiều, thường dao động trong khoảng 45 – 60 ngày.

Hồ sơ, thủ tục phức tạp

Theo quy định, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau, cụ thể:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 11/PLI;
 • Bản hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch sang tiếng Việt
 • Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc bản gốc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế (trong vòng 12 tháng)
 • Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc bản gốc Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cấp tại Việt Nam (được cấp trong vòng 6 tháng);
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu và visa (còn giá trị) của người nước ngoài.
 • Bản hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt các văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên
 • 02 ảnh chân dung màu, kích thước 4×6, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá 6 tháng.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động sẽ phải nộp lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Cục việc làm – Bộ lao động Thương binh và Xã hội, trước đó cần xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trước ít nhất 15 ngày, thời gian ra kết quả chấp thuận là 10 ngày làm việc:

 • Cấp lại nếu thay đổi địa điểm làm việc thì cần nộp công văn chấp thuận trước 15 ngày, và trước 03 ngày nộp xin cấp lại giấy phép lao động, các trường hợp còn lại nộp trước 03 ngày xin cấp lại GPLĐ
 • Cấp mới thì nộp trước ít nhất 15 ngày
 • Gia hạn thì nộp trước ít nhất 05 ngày

Thời gian xử lý GPLĐ thường là 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thời hạn giấy phép lao động tương đối ngắn

Trước đây, theo quy định, giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn lên đến 03 năm. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, theo quy định của luật lao động thì GPLĐ chỉ có hiệu lực tối đa là 02 năm.

Trong khi đó, nhiều công ty, doanh nghiệp lại mong muốn sử dụng lao động với thời gian lâu hơn. Sự chênh lệch giữa thời hạn giấy phép lao động và hợp đồng lao động đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình tuyển dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong trường hợp muốn tiếp tục sử dụng lao động khi đã hết thời hạn 02 năm, doanh nghiệp, tổ chức có thể xin gia hạn giấy phép lao động với thời hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của mình nhưng chỉ được được gia hạn tối đa 01 lầnkhông quá 02 năm.

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam UY TÍN 2023

logo gia corp 855px

Nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Để được làm việc hợp pháp tại các công ty ở Việt Nam, người nước ngoài bắt buộc phải có giấy phép lao động hoặc miễn GPLĐ

Người lao động có thể được chấp thuận cấp giấy phép lao động hoặc không nếu thiếu giấy tờ, hoặc không chứng thực đầy đủ thủ tục hồ sơ. Như vậy, để được làm việc, người nước ngoài phải tiếp tục nộp hồ sơ cho đến khi được cấp giấy phép lao động. Việc này có thể khiến khách hàng mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc của người lao động. Để quá trình được tiến hành thuận lợi, dịch vụ hỗ trợ là lựa chọn tốt cho khách hàng.

Trong đó, dịch vụ hỗ trợ cấp mới giấy phép lao động được nhiều khách hàng tin tưởng là GIA CORP. Công ty có thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực này, chuyên hỗ trợ người lao động nước ngoài xin cấp giấy phép lao động nhanh chóng, an toàn với tỉ lệ thành công cao. Dịch vụ chuyên nghiệp, nhân viên chăm sóc tận tình, khiến nhiều khách hàng luôn ưu tiên liên hệ với chúng tôi những lần sau. 

Hàng nghìn khách hàng lựa chọn dịch vụ làm giấy phép lao động của GIA CORP nhờ những ưu thế sau:

Kinh nghiệm

Chúng tôi có trên 7 năm kinh nghiệm tư vấn và làm các dịch vụ giấy phép lao động, thực hiện thành công việc xin cấp giấy phép cho hàng nghìn khách hàng đến từ hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi nắm vững các quy định pháp lý mới nhất về giấy phép lao động, hiểu được từng trường hợp cụ thể, có thể giải đáp và tư vấn chi tiết những vấn đề khách quan tâm. Giải đáp những vướng mắc của khách hàng.

Thủ tục đơn giản

Gia Corp đã hoàn thiện quy trình làm giấy phép lao động cho người nước ngoài vô cùng đơn giản, tiết kiệm thời gian, công sức nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng.

Chi phí minh bạch và cạnh tranh

Mọi chi phí sẽ được thông báo tới quý khách hàng và đi đến thống nhất rõ ràng trước khi cung cấp dịch vụ, và chúng tôi cam kết sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Trả kết quả đúng hẹn

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, GIA CORP sẽ cập nhật về kết quả và trả kết quả đúng hẹn để khách hàng yên tâm cũng như thuận lợi sắp xếp lịch trình công việc.

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ về các dịch vụ khác như: gia hạn visa, làm thẻ tạm trú, visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài.

Chúng Tôi Luôn Miễn Phí:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp giấy phép lao động và các dịch vụ liên quan cho người ngoài nước.
 • Hướng dẫn, chuẩn bị bộ hồ sơ chuẩn xin cấp phép lao động cho người ngoài nước trong mọi trường hợp

Hotline 0966078777 gia hợp

HỎI - ĐÁP

Trả lời: Tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng lao động của doanh nghiệp thì bộ hồ sơ xin giấy phép lao động nước ngoài mới cần bằng đại học, thạc sĩ,.. tương ứng với vị trí làm việc, công việc.

Do đó việc có bằng cấp hay không có đều có thể xin giấy phép lao động, nhưng quan trọng nhất là người nước ngoài cần phải có giấy xác nhận kinh nghiệm trên 3 năm làm việc (đây là giấy tờ bắt buộc NNN phải có).

Câu hỏi: Người nước ngoài nhập cảnh có visa du lịch thì có xin được GPLĐ không? Và có cần phải chuyển đổi mục đích thị thực không?

Trả lời: Tùy thuộc vào một số tỉnh thành (như Hà Nội…) mà Sở lao động thương binh và xã hội vẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài nếu họ chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu.

Tùy thuộc vào người lao động nước ngoài có nhu cầu hay không. Người nước ngoài có thể  chuyển đổi mục đích từ du lịch sang diện lao động trong doanh nghiệp.

Việc xin giấy phép làm việc tại Việt Nam đa số sẽ không ảnh hưởng đến thị thực, vì GPLĐ là cơ sở để người được cấp thẻ tạm trú và visa mới.

Câu hỏi: NNN khi được cấp GPLĐ nhưng thay đổi vị trí, chức danh công việc thì có cần phải xin GPLĐ mới không?

Trả lời: Trong trường hợp này người sử dụng người lao động cần làm các thủ tục để được cấp giấy phép lao động mới cho người nước ngoài theo quy định, nhưng các giấy tờ sẽ được đơn giản hơn hơn theo quy định tại Điểm b khoản 8 Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Câu hỏi: GPLĐ của tôi sắp hết hạn, cụ thể là trên giấy tờ vào 25 tháng 05 năm 2023 này là hết hạn, tôi phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Chào bạn, trường hợp của bạn có 02 phương án xử lý như sau:

 • Trường hợp 01: Nếu bạn muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì cần gia hạn GPLĐ hiện tại, hoặc xin cấp mới GPLĐ (nếu bạn đã gia hạn 01 lần trước đó)
 • Trường hợp 02: Nếu bạn không muốn tiếp tục làm việc tại công ty hiện tại. Bạn thông báo tới công ty hiện tại bạn đang làm, nhân viên công ty sẽ làm thủ tục thu hồi giấy phép lao động hiện có của bạn và gia hạn visa cho bạn để bạn có thời gian tìm công việc mới hoặc xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trả lời: . Nếu hộ chiếu hết hạn thì khi cấp mới hộ chiếu, đồng nghĩa với việc số hộ chiếu sẽ thay đổi. Như vậy, số hộ chiếu cũ trên GPLĐ là không đúng với số hộ chiếu mới. Vì vậy, cần làm cấp lại giấy phép lao động để khớp với số hộ chiếu mới.

Qua những thông tin mà GIA CORP cung cấp ở trên thì chắc hẳn bạn đã hiểu được tầm quan trọng của Giấy Phép Lao Động cho Người Nước Ngoài và các thủ tục xin cấp GPLĐ tại Việt Nam.

Quý Khách Hàng đang gặp khó khăn trong việc xin cấp mới, cấp lại và gia hạn GPLĐ thì có thể hiện hệ trực tiếp bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng của GIA CORP theo Hotline: 0966 078 777. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đưa ra những giải pháp tốt nhất.

25 thoughts on “Giấy phép lao động là gì? Hồ sơ xin GPLĐ cho NNN cần gì?

 1. Phạm Thi says:

  Người nước ngoài kết hôn với người việt nam cần thủ tục gì để làm việc tại doanh nghiệp trong nước, đang dùng visa thăm thân ạ

  • Dương Nguyễn says:

   Chào bạn, trường hợp này bạn có 2 lựa chọn:
   1. Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài này tại doanh nghiệp, thủ tục hồ sơ thì tùy thuộc vào vị trí làm việc mà cần cung cấp, bạn có thể đọc lại trên bài viết này.
   2. Làm giấy miễn giấy phép lao động vì người nước ngoài này đã kết hôn với người việt nam. Thủ tục hồ sơ thì cần:
   – Văn bản đề nghị xác nhận họ không thuộc diện cấp GPLĐ, Mẫu số 09/PLI.
   – Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực trong vòng 12 tháng;
   – Văn bản chấp thuận về vấn đề sử dụng người lao động nước ngoài do công ty thực hiện.
   – Bản sao hộ chiếu của khách còn thời hạn;
   – Và Những loại giấy tờ để chứng minh người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động như đăng ký kết hôn với người việt nam,…Chi tiết bạn có thể xem bài viết https://giacorp.vn/tin-tuc/mien-giay-phep-lao-dong.html

 2. Ngọc Mai says:

  Công ty em muốn thuê 1 giáo viên ngoại ngữ, anh ấy đang làm ở trung tâm khác và GPLĐ đang còn thời hạn. Giờ muốn chuyển sang công ty em làm việc, không làm chỗ cũ nữa thì xin GPLĐ như mới luôn hay sao ạ? Dùng GPLĐ để làm xác minh K/n đc k ạ? (GPLĐ cũ có hiệu lực từ t9/2022)

  • Dương Nguyễn says:

   Chào bạn.
   Theo quy định, khi người nước ngoài đang làm ở công ty cũ và có nhu cầu chuyển sang công ty mới làm việc thì cần có quyết định nghỉ việc từ công ty cũ.
   Và khi sang công ty mới thì xin GPLĐ mới bạn nhé. Trường hợp của bạn đang hỏi là giáo viên ngoại ngữ nên cần bằng đại học đúng chuyên ngành và chứng chỉ giảng dạy hợp lệ bạn nha.

 3. Ngọc Quyên says:

  Cho em hỏi, người nước ngoài nếu trong trường hợp bị tước gplđ k còn visa tại việt nam thì được ở việt nam thêm bao lâu ạ?

  • Dương Nguyễn says:

   Chào bạn, trường hợp GPLĐ hết hiệu lực thì người lao động được gia hạn thêm 15 ngày để xuất cảnh hoặc tìm công ty khác bảo lãnh bạn nhé.

 4. Hiền Mai says:

  Mình có nộp hồ sơ xin GPLĐ trong đó giấy khám sức khỏe mình nộp bản photo có đóng dấu đỏ và ảnh gốc của người nước ngoài thì hồ sơ có phù hợp ko ạ?. Mình nộp ở sở vẫn nhận nhưng lên chuyên viên xét duyệt không biết có hợp lệ không?

  • Dương Nguyễn says:

   Chào bạn, Bệnh viện cho 2 bản 1 bản gốc, 1 bản photo nhưng vẫn đóng dấu mộc đỏ thì vẫn được nha bạn.

 5. Hiền Mai says:

  Công ty em cần thuê đầu bếp nước ngoài, dự định sẽ làm bếp trưởng tại nhà hàng thì mình xin vị trí, chức danh gì được ạ? Và cần bằng cấp kinh nghiệm gì không ạ?

 6. hoa kiều says:

  e muốn hỏi là trường hợp người nước ngoài ở cty em, vào việt nam bằng visa DN, đã xin gplđ và thẻ tạm trú theo diện lao động rồi.
  Nhưng nay thẻ tạm trú sắp hết hạn,
  và ông ấy đã lấy vợ người Việt nam
  thì giờ ông ấy định xin sang thẻ tạm trú thăm thân,
  Nhưng vẫn làm việc ở cty cũ kia thì có phải xin phép hay làm giấy tờ gì ko ạ

 7. Giang Gary says:

  Cho em hỏi với ạ. Công ty em muốn thuê 1 giáo viên ngoại ngữ, anh ấy đang làm ở trung tâm khác và GPLĐ đang còn thời hạn. Giờ muốn chuyển sang công ty em làm việc, không làm chỗ cũ nữa thì xin GPLĐ như mới luôn hay sao ạ? Dùng GPLĐ để làm xác minh K/n đc k ạ? (GPLĐ cũ có hiệu lực từ t9/2022)

 8. Hai Trinh says:

  cho em hỏi thủ tục xin GPLĐ cho người lao động nước ngoài theo NĐ 152 với ạ. Bên em nộp hso xin cho NLĐ thuộc dạng di chuyển nội bộ từ công ty mẹ sang, theo NĐ 152 GPLĐ không gia hạn mà đều chuyển thành cấp mới. Trong hồ sơ cấp mới yêu cầu bằng đại học trở lên, mà NLĐ được cty mẹ tuyển thì không có bằng đại học, vậy trường hợp này phải làm như thế nào ạ?

 9. Trần Yến Ngọc says:

  Sếp e có tên trên giấy phép kinh doanh. Thì khi làm work permit có càn giấy chứng minh kinh nghiệm và bằng đại học không ạ. do là sếp đều ko có cả 2. Do ông làm ở nước ngoài hơn 30 năm ạ, k lấy dc giấy chứng minh kinh nghiệm từ các cty trc đó

 10. Hồ Thi says:

  cho e hỏi bên e có trường hợp
  GPLĐ 14/09 hết hạn
  thẻ tạm trú 23/6 hết hạn.
  vậy e làm GPLĐ từ giờ luôn được không (mục đích để gia hạn thẻ tạm trú 2 năm theo GPLĐ luôn) hay phải làm thẻ tạm trú 23/6-14/09 rồi mới làm tiếp GPLĐ và TTT ạ. Em cảm ơn

 11. Hồng Phúc says:

  Bạn em là người Hàn Quốc đã kết với người Việt, visa hiện tại là visa Lao động. Sắp tới anh ý nghỉ việc và dự định sẽ không làm việc nữa, vậy anh ý sẽ chuyển đổi sang visa nào và xin thẻ tạm trú nào? Anh đã kết hôn với vợ Việt ạ.

 12. Thanh Hiền says:

  Xin chào, bên mình muốn thuê 1 GĐ nhà quản lý và ông ấy từng có Thẻ tạm trú 2 năm ở cty khác, nhưng sắp hết hạn.
  thì quy trình xin WP TRC mới cho ông ấy thế nào ạ?
  Có cần giấy thôi việc cty cũ hay là xin lại từ đầu mà ko quan tâm đến WP TRC cũ của ông ấy

  • Dương Nguyễn says:

   Chào bạn.
   Trường hợp này cần xin giấy phép lao động như cấp mới và cần cả quyết định nghỉ việc từ công ty cũ bạn nhé.

 13. Nguyễn Hân says:

  em có case này không biết làm sao, mọi người tư vấn giúp em với ạ.
  Công ty em (gọi là A) lúc đầu thành lập là do 2 người VN mở, sau đó, 2 sếp nước ngoài của em mua lại cổ phần từ 2 người VN đó. Sếp đang làm việc tại 1 công ty khác (cty B). Giờ sếp em sắp nghỉ tại B và cũng sắp hết hạn Visa do công ty B cấp nên muốn làm giấy phép lao động dưới tên công ty A. Mọi người cho em hỏi:
  1. Trong mẫu số 01/PLI em đang đề Nhà quản lý thì mục Hình thức làm việc em điền “chủ sở hữu doanh nghiệp” có đúng ko ạ?
  2. Có bắt buộc phải làm hợp đồng lao động ko ạ? Vì nếu ký hợp đồng lao động thì phải trả lương, đóng bh đầy đủ như một người lao động bình thường đúng ko ạ?
  P/s: Công ty em có vốn đầu tư dưới 3 tỉ ạ.

 14. Mai Nguyễn says:

  bác Tổng giám đốc người nhật bên em đã làm việc tại việt nam từ 2014 đến nay, GPLĐ của bác sẽ hết hạn vào tháng 7 năm nay, bây giờ làm gia hạn GPLĐ có cần phải có giấy xác nhận kinh nghiệm không ạ? Hay chỉ cần thư bổ nhiệm thôi ạ.

  • Dương Nguyễn says:

   Nếu chưa gia hạn lần nào trên gplđ cũ, thì gia hạn được không cần xác nhận kinh nghiệm.
   Cty ở HCM có tên trên gpkd cấp mới hoặc gia hạn đều k cần XNKN đâu nhé

 15. Nhuân Nguyễn says:

  Cho mình hỏi Công ty mình muốn làm workpermit cho người Hàn Quốc đã có giấy xác nhận kinh nghiệm 5 năm làm việc trong lĩnh vực Marketing (đã hợp pháp hoá lãnh sự). Tuy nhiên không có bằng đại học thì có thể làm được workpermit dưới hình thức nào thì được ạ. Công ty bảo lãnh không nằm trong khu công nghiệp hay Khu CNC . Xin cảm ơn!

 16. Hồ Huyền says:

  Anh chị cho em hỏi: Hiện tại ông NNN đang làm việc tại 1 cty A với vị trí chuyên gia và sẽ hết hạn vào tháng 02/2024.
  Cuối tháng 06/2023 này ông không làm cty A nữa và cty A sẽ làm hợp đồng chấm dứt Lđ với ổng. Thì khi làm hợp đồng chaams dứt xong thì ông sẽ làm cty B. Lúc này em sẽ làm giải trình trước ít nhất 30 ngày trước cho cty B. Lúc mà nộp hồ sơ cấp Work permit bước 2 thì mình có cần nộp hợp đồng chấm dứt cho Sở lao động không ạ? Rồi đến thủ tục làm TRC thì ông không cần phaẩi xuất cảnh? Chỉ cần mình nộp hợp đồng chấm dứt tại cty Cũ tại Phòng QLXNC là được phải không ạ? Có phải gia hạn hay cần thêm giấy tờ gi từ cty cũ để không phải xuất cảnh k ạ? Em cảm ơn

 17. Phương Linh says:

  người nước ngoài cty e tháng 7/2023 hêt hạn gpld , đáng nhẽ được gia hạn nhưng do hồ sơ gốc cty không còn , nên bây giờ xin cấp gpld thì xin cấp mới được k ạ, hay bắt buộc phải gia hạn ạ.

 18. Lê Thu Trang says:

  Công ty mình bảo lãnh cho NNN theo Visa DN1, thời gian trong visa là 03 tháng. Cho mình hỏi trong 03 tháng đấy, mình cho NNN dạy học thì có cần xin GPLĐ không ạ?

  • Dương Nguyễn says:

   Chào bạn, trường hợp khách đã có visa DN1 thì có thể cho khách dạy học online được nhé. Khách được miễn giấy phép lao động nếu thời hạn lưu trú dưới 90 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *